Aankoop

U overweegt een (andere) woning aan te kopen...
Onze makelaars maken gaarne tijd voor u vrij om alle aspecten met u te bespreken. In de huidige markt is "zoeken" een belangrijke en ingewikkelde zaak. Door het hoofd koel te houden kunnen wij u vaak veel geld besparen. Tevens realiseren wij ons dat het kopen van een woning een voor u belangrijke, niet dagelijks te nemen beslissing is welke ook door emoties wordt beïnvloed. Onze makelaars zien het derhalve als één van de belangrijkste taken de consequenties van het kopen zo helder, zakelijk en rationeel mogelijk aan u voor te leggen en u daarbij zo volledig mogelijk te adviseren. Waardoor het nemen van de juiste aankoopbeslissing minder moeilijk wordt.

Wij zijn zeer goed geïnformeerd omtrent het marktaanbod en prijsontwikkelingen, regelgeving van de overheid, bestemmingsplannen, milieubeleid, bouwkundige zaken, financieringsmogelijkheden, wettelijke en juridische procedures. Door de jarenlange ervaring heeft u direct de beschikking over een hoge dosis aan kennis van het kantoor, zodat u zeer snel volledig geïnformeerd zal zijn.


Wat kunt u van onze makelaars verwachten:
- De makelaar bezichtigt met u samen het woonhuis en neemt het woonhuis grondig met u door
- Adviseert u over de reële waarde van de woning
- Voert een juridisch onderzoek uit bij het kadaster (erfdienstbaarheden ed.)
- Adviseert u of een bouwkundige keuring noodzakelijk is
- Voert namens u op professionele wijze de onderhandelingen
- Controleert de koopovereenkomst en neemt de koopovereenkomst grondig met u door
- Verzorgt de ondertekening van de koopovereenkomst
- Adviseert u over een goede en goedkope notaris
- Adviseert u over een taxatie van het woonhuis voor de financiering
- Verstrekt desgewenst een geheel vrijblijvend en een onafhankelijk hypotheekadvies
- Inspecteert met u samen de woning voor de overdracht
- Controleert de notariële akte van levering en de afrekening van de notaris
- Is uw adviseur en woordvoerder tijdens de overdracht bij de notaris