Projectontwikkeling/Nieuwbouw.

De wensen van de klant zijn het uitgangspunt bij al onze opdrachten

Kenmerkend voor de werkwijze van Poldermakelaars is dat wij bij alle ontwikkelingen niet de locatie of het gebouw centraal stellen, maar altijd de eindgebruiker. Volgens ons is een project-ontwikkelaar een dienstverlener, die de voorwaarden schept voor een tevreden en enthousiaste opdrachtgever. Onze toegevoegde waarde ligt in de mogelijkheid om de wensen van onze klanten om te zetten in gebouwen op maat. Dit bereiken wij door creatieve flexibele oplossingen te bieden voor specifieke eisen. Bij ontwikkeling gaat het er om de gebruiker veilig door het woud van politieke, juridische, stedenbouwkundige, fysieke, architectonische en financiële randvoorwaarden te loodsen. Poldermakelaars is de spil in elke samenwerking, van conceptfase tot de service na oplevering. Steeds weer, één enkel aanspreekpunt voor alle betrokken partners.